Logo
en spesialistklinikk i Stjørdal sentrum.

oral kirurg - tannleger - tannpleier

Mangler du en eller flere tenner?
Har du rettigheter hos Helfo?

Torget Tannhelse er eneste klinikken i Nord-Trøndelag med tilknyttet spesialist i Oral kirurg og medisin, og som har rett til å sette implantater på Helfos regning.

Tannimplantater er en avansert behandlingsform der tannlegen lager tannerstatning på kunstige røtter i metall. For å få tenner er man derfor ikke avhengig av brukbare tannrøtter eller feste i nabotenner som ved vanlige krone eller broarbeider. Kjevebenet må imidlertid ha en viss tykkelse/høyde, men de fleste oppfyller dette kravet. Er det imidlertid for lite ben, kan dette i mange tilfeller også løses.

Før behandlingen starter foretas en konsultasjon med en av våre tannleger. Da får vi lyttet til dine ønsker og krav, foretar omfattende røntgendiagnostikk for å måle benkvaliteten og ser hva som er gjennomførbart av behandling. Deretter utarbeider tannlegen et kostnadsoverslag som pasienten får med seg hjem. Hvis behandlingen er noe som frister, settes det opp time til kirurgen. Under et kirurgisk inngrep fester da kirurgen en “skrue” av titan i benet. Denne “skruen” eller implantatet som det egentlig heter, gror seg da fast i benet og blir en del av kroppen. Dette høres smertefullt ut, men man får alltid rikelig med bedøvelse under inngrepet slik at man ikke kjenner noe smerter. I tillegg er det også svært få som kjenner mye smerter dagen etter inngrepet. De fleste pasienter sier det var mer smerter involvert da de har fått trukket tenner tidligere. Etter tilhelning av implantatet i kjevebenet plasseres toppkonstruksjonen på implantatet. Det tas da et enkelt avtrykk og tanntekniker lager da en krone/ bro eller protese som festes til implantatet.

Behandlingen er kostbar og krever spesiell kompetanse og mye erfaring. Det er derfor vi benytter en spesialist i Oral kirurg og medisin vi har god erfaring med. Han er en som vi kan stole på gjør et godt arbeide. Tannlegene som lager kronen eller broen på toppen av implantatet er autoriserte med spesiell, refusjonsrett fra Helfo. I tillegg benytter vi kjente laboratorier som lager tenner av svært høy kvalitet. Dette er din garanti for at vi lykkes.

HELFO OG REFUSJON:

Mange pasienter har krav på prisavslag på tannbehandlingen. HELFO kan i mange tilfeller gi deg en stor refusjon av utgiftene til tannbehandling. Vi har høy kompetanse på hva som gir deg rettigheter hos Helfo . SAVNER DU FASTE TENNER? TA KONTAKT MED OSS FOR KONSULTASJON OG PRISTILBUD.

tlf. 74 82 55 00

×