Logo
en spesialistklinikk i Stjørdal sentrum.

Behandlere

Torget Tannhelse er et tannlegekontor lokalisert i Stjørdal sentrum. Hos oss jobber det tannleger, tannpleier og oralkirurg

Kirurg Sebastian Stefanski ble utdannet tannlege i 2002 og har siden 2008 jobbet på kjevekirurgiske klinikk ved Østersund sykehus. Under denne tiden har han avlagt eksamen som spesialist i oralkirurgi ved Ørebro Universitet.

Eirik Einarsen

Tannlege Eirik Einarsen er utdannet cand.med og cand.odont. ved Universitet i Bergen. Han har arbeidet som tannlege siden 2003 og ved Torget Tannhelse siden 2006. Einarsen har drevet endel med kirurgi og har stor interesse for feltet. Han fullførte NTFs implantatprotetikkurs i Bergen 2015.

Tannlege Arne-Henrik Finnanger ble utdannet ved Universitetet i Oslo 2008. Han startet yrkeskarrieren i Tronheim og overtok i 2015 driften av Torget Tannhelse Stjørdal. Han har arbeidet mye med odontofobi og innehar lystgassautoriasjon. Implantatprotetikk har han drevet med siden 2010, og stadig mer tid har blitt dedikert til dette. Han fullførte NTFs implantatprotetikkurs i Bergen 2015.

Tannpleier Johanna Thoresen er klinikkens tannpleier. Hun har jobbet ved klinikken siden 2008 og har lang erfaring i oppfølging av implantater og periodebehandling. Hun tar hånd om pasientene i etterkant med kontroller og vedlikehold hvis henvisende tannlege ønsker det.

Tannlege Stian Bremvåg Sundli ble utdannet i Bergen i 2012. Han har tidligere arbeidet i forsvaret og ved ulike private klinikker i Trondheim. Han har jobbet mye med pasienter med tannlegeskrekk og har også tatt eksamen i odontofobi i 2017 i regi av norsk forening for odontofobi (NOFOBI). Stian har tatt kurs i implantatkirurgi og er medlem av den norske tannlegeforening.

Han har vært tilknyttet Torget Tannhelse siden 2017.

Tannpleier Lina Dang har en bachelorgrad i tannpleie fra Høyskolen i Hedmark og autorisasjon fra 2014.

Etter endt utdanning har hun fått bred arbeidserfaring fra flere fagfelt innenfor tannhelsebransjen. Hun arbeider med undersøkelser og forebyggende behandling av tenner og tannkjøttsykdommer. I tillegg driver hun oppfølgning av pasienter som har fått rehabilitert tannsettet og systematisk behandling av tannkjøttsykdommer som gingivitt og periodontitt. Lina har i tillegg god erfaring innenfor kjeveortopedi, og kan utføre behandling med Invisalign.

Lina har jobbet mye med pasienter som har tannlegeskrekk. Skulle det være nødvendig med beroligende eller lystgass under behandling vil dette tilbys med samarbeid med tannlege Arne-Henrik Finnanger. Dersom du har krav på refusjon fra HELFO for refusjon av utgifter til tannbehandling, vil dette også gjelde for behandling gjennom vår tannpleier Lina.

Lina er medlem i både den Norske Tannpleierforeningen samt lokalforeningen og er til enhver tid faglig oppdatert innen tannbehandling.

Ta kontakt for en hyggelig samtale og sterk faglig undersøkelse av tannpleier Lina.

×