Logo
en spesialistklinikk i Stjørdal sentrum.

Behandlinger

Klikk på en av behandlingene i listen for å lese utfyllende beskrivelse.

Undersøkelse

En undersøkelse hos tannlegen eller tannpleier innebærer:

 • Vi tar røntgenbilder for å kartlegge sykdom i tenner og omkringliggende vev
 • Vi undersøker tenner og munnhule/omkringliggende vev
 • Du får rengjort tennene dine profesjonelt, både ved pussing og fjerning av tannstein
 • Du får gode råd om hvordan du skal ta vare på tannhelsen din fremover
 • Dersom du har et behandlingsbehov vil du få et overslag fra tannlegen på hva dette vil koste. Dette får du skriftlig om behandlingen koster over 5000.- kroner. Det er du som avgjør når og om du går videre med den foreslåtte behandlingen.

Bedøvelse

Vi kan gi deg bedøvelse helt uten smerter fra nålestikket. Bedøvelse kan settes direkte på behandlingsstedet og/eller langs nerven som fører til behandlingsstedet. Dine egne ønsker sammen med tannlegen avgjør hvilken metode som skal brukes.

Det finnes ulike medikamenter som har forskjellige kliniske effekter, og tannlegen må velge den bedøvelsestypen som er best til den aktuelle behandlingen.

Moderne bedøvelsesmidler er effektive og gir som regel fullstendig smertefrihet under inngrepet. Det er teknisk mulig å sette bedøvelse helt uten smerter ved en trinnvis teknikk. Man starter da med å anbringe bedøvelsesvæske eller gelè utenpå slimhinnen. Deretter bedøves de ytterste lagene før de dypere. Bedøvelsen brer seg smertefritt noen millimeter for hvert trinn. Teknikken krever tid og samarbeid mellom pasient og tannlege.

Det er viktig at du gir uttrykk for smerte, og at du gir tilbakemelding dersom du ikke skulle få tilstrekkelig smertedekning.

Kosmetisk Tannbehandling

Mange mennesker er i dag ikke tilfreds med formen og fargen på tennene sine. Misfarging kommer ofte av kaffe, te, brus, sigaretter, matvarer med sterk farge m.m, og er dermed ofte en konsekvens av et normalt kosthold. Bleking av misfargede tenner kan hjelpe slik at pasienten igjen får et fint hvitt smil.

Porselenstenner kan være et godt behandlingsalternativ dersom pasienten opplever at det er vanskelig å fjerne misfargingen i tennene ved hjelp av tannbleking, dersom tennene er nedslitte, eller dersom pasienten ønsker å rette opp ujevn tannbue og samtidig ønsker hvitere tenner.

Porselensfasader er et tynt porselensskall som tilpasses individuelt og limes på den synlige delen av tannen. Den vil vanligvis dekke fra tannkjøttskanten og ned til enden på tannen.
Fargen og formen på porselensfasaden lages slik pasienten ønsker det. Egenskapene til porselenet gjør at det estetiske resultatet blir veldig likt en naturlig frisk og sunn tann. Slike porselensfasader gir pasienten større og hvitere tenner, og blir samtidig minimalt misfarget av kosthold slik at tennene holder seg hvite i lang tid.

Tanntrekking

Når en tann er så ødelagt at den ikke kan repareres på noen god måte, må den trekkes for å unngå infeksjon og smerter. Store kariesangrep og betennelse i tannkjøttet er de vanligste årsakene til at tanntrekking blir utført. Tannlegen gir deg alltid godt med bedøvelse og inngrepet er normalt helt smertefritt.

Noen ganger sitter tannen så godt fast i kjevebeinet at tannen ikke kan trekkes på vanlig måte. Dette gjelder spesielt visdomstenner i underkjeven. I tillegg kan tannen i noen tilfeller være godt skjult av tannkjøttet som ligger over. I slike situasjoner gjør man da en kirurgisk tanntrekking. Da fjernes noe av tannkjøttet rundt tannen, og tannlegen borrer litt rundt tannen for at man lettere skal kunne komme til. Dersom tannen er vanskelig å få ut i en hel del, deles den opp i biter for så å fjernes. Ved slike inngrep kan det være aktuelt å sy noen sting som fjernes etter ca. en uke. Det er vanlig å ha litt smerter noen dager etter operasjonen, men ved hjelp av smertestillende tabletter fra tannlegen vil smertene i ettertid være minimale.

Lystgass

Lystgass er en “snill” form for bedøvelse, og gir deg en følelse av at tiden går fort. Den virker behagelig avslappende når den inhaleres, og er smak- og luktfri. Lystgassen brukes i en blanding med oksygen, og effekten er lett å kontrollere med moderne apparatur. Behandlingen gjennomføres av spesialutdannede tannleger, og du blir kontinuerlig overvåket under behandlingen.

Du må møte fastende (ikke røyke, spise eller drikke 4 timer før behandling). I noen tilfeller vil tannlegen anbefale deg å ta andre beroliggende på forhånd.

Det er svært viktig at tannlegen får riktige og utfyllende helseopplysninger fra deg for å kunne tilpasse behandlingen. Si derfor ifra om alle medikamenter du har tatt det siste døgnet før behandlingen.

Ved tannbehandling tilføres lystgass via en liten maske, som plasseres over nesen, og du kan derfor ikke være tett i nesen når du skal ha lystgassbedøvelse. Du kan puste fritt, og teknikken gir ingen følelse av innestengthet. De fleste kan gjennomføre bedøvelse med lystgass. Effekten kommer i løpet av sekunder når gassen blir tilført, og forsvinner også i løpet av sekunder når gassen skrus av. Du kan kjøre bil som ellers ca. 60 minutter etter avsluttet behandling (om du ikke har brukt andre diskvalifiserende medisiner i forbindelse med behandlingen)

Effekten hos hvert individ kan variere noe, men oppleves av de fleste som svært behagelig avslappende. De fleste opplever at musklene slapper av, en blir søvnig og likegyldig. Tiden oppleves å gå fortene enn vanlig.

Behandlingen har som regel ingen ettervirkninger, men selvsagt kan du ha virkninger av andre medikamenter som er gitt før/under/etter lystgassbehandlingen. Du kan bruke smertestillende medikamenter på foreskrevet måte etter endt behandling.

Rotfylling

Tannen får sin næring gjennom et blodåresystem sentralt i tannen. I samme kanal ligger tannens nerver. Skader og infeksjoner som affiserer denne kanalen vil resultere i tanntrekking eller rotfylling.

Rotfylling innebærer en omfattende behandling i flere trinn:

 1. Den sentrale kanalen i tannen renses grundig, via en åpning i tannkronen
 2. Deretter fylles den rensede kanalen med en bakteriedrepende substans
 3. Tannkronen må deretter forsegles med en holdbar tannerstatning

Som oftest vil tannen etter en tid kunne både kjennes og se ut som den originale tannen. Nerven i tannen er fjernet, og tannen er i prinsippet følelsesløs etter en rotfylling. Siden hjernen mottar en sum av sanseinntrykk fra nabotenner, kjeve og slimhinner, merker de fleste lite til forandringen.

Gevinsten ved rotfylling er at en har bevart en tann kosmetisk og funksjonelt. Rotfyllingsprosessen tar for øvrig lang tid og må vanligvis utføres ved flere besøk hos tannlegen, før tannen endelig er ferdigbehandlet. Selv om behandlingen er tidkrevende, vil de fleste være tjent med innsatsen.

I noen få tilfeller (10-15%) kan det utvikles en betennelse i rotspissen av en rotfylt tann. Betennelsen kommer som regel i små sidegrener av rotkanalen, og gir lokal ømhet i kjeven. Tilstanden krever behandling av tannlege.

Implantater

Tannimplantat er en moderne erstatning av tenner som du har mistet. Dette er i dag en vanlig behandling med gode prognoser. Tannimplantat består av to deler, én del som utgjør tannroten og én som utgjør tannkronen. Delen for tannroten festes i kjevebenet og den andre delen festes oppå.

En implantatbehandling utføres i tre steg:

 1. Tannlegen din undersøker muligheten for innsetting av tannimplantat i kjeven din, og diskuterer de forskjellige behandlingsalternativene med deg.
 2. Selve innsettingen er smertefri, og foregår under lokalbedøvelse. Kjevebenet vil gro rundt implantatet og feste seg på implantatets overflate. Denne prosessen tar to til tre måneder. Tannlegen vil tilpasse en midlertidig tann til deg i denne perioden, slik at ingen kan se at du er under behandling.
 3. Etter 2 til 3 måneder festes den nye tannkronen (evt. bro/ protese) på implantatet.

Du må regne med 3-4 tannlegebesøk for behandlingen, og i behandlingstiden vil du ha midlertidige tenner i området der behandlingen utføres.
Prognosen for implantat er svært god (96-99%).

I visse tilfeller vil implantater også bli dekket i varierende grad av Helfo. Vi har tannleger og kirurger som har Helfos godkjenning for denne type behandling.

Tannerstatninger

Krone

Krone er en type tannerstatning som benyttes der tannen er så ødelagt at hele den synlige delen av tannen må erstattes. Kroner i hel porselen brukes for det meste i dagens behandlinger.

En tannerstatning utføres i tre steg:

 • Tannlegen må først fjerne ødelagt tannsubstans og forme tannen så den kan gi feste for en krone. Det tas avstøpninger av den preparerte tannen, nabotennene og motstående kjeve for å sikre perfekt passform av kronen. Tannen blir dekket av en midlertidig krone som skal beskytte behandlingsflaten i de dagene det tar å lage den permanente kronen.
 • Den permanente kronen blir laget ferdig på et tannteknisk laboratorium på basis av avstøpningene i løpet av noen dager
 • Kronen limes/sementeres så på plass av tannlegen.

En krone er som regel en meget sterk og holdbar tannerstatning. Den er noe kostbar, men allikevel kostnadseffektiv på grunn av overlegen holdbarhet. Kronen i seg selv er oftest nesten uslitelig, men i overgangen til tannroten kan det oppstå tannråte. Dette er for øvrig sjeldne tilfeller, men det er viktig at dette oppdages og behandles tidlig. Følg derfor de anbefalinger som tannlegen gir om kontroll.

Proteser – Gebiss / Del-gebiss

Proteser er den tradisjonelle erstatning for manglende tenner.

En vanlig protese er bygget opp av en basis av tannkjøttfarget plast som formes etter en avstøpning av kjeven/ganen. På denne basisen monteres plast eller porselenstenner.

Protesen holdes primært på plass av god passform, evt med tillegg av en tyktflytende masse. Dersom pasienten fortsatt har tenner der protesen skal festes, vil protesen festes med stål- eller plastbøyler til tilstøtende tenner.

Fordelen er lav pris, god holdbarhet og for mange akseptabel funksjon.

Protese gir tyggefunksjon, men mange opplever protesen som et fremmedlegeme i munnen som må tilvennes. Opplevelse av mat blir noe endret (smak, temperatur og konsistens) ved at deler av munnhulen er dekket av et fremmed materiale.

Flere kan opplever at talen midlertidig vil endres, men en godt tilpasset protese vil dette være et forbigående problem.

Et tilbakevendende problem er at protesen blir løs. Dette problemet har en sammensatt årsak. Kjevens naturlige form har blant annet sammenheng med den punktvise belastning normale tenne gir kjevebenet. En protese har ikke kontant med kjevebenet og dermed endres kjeven gradvis. Over år vil kjevebenet bli tilbakedannet, minske i høyden og bli mindre markert. En protese vil gradvis få dårligere passform, og dermed dårligere feste. Før eller senere må en protese bygges om, eventuelt lages helt på ny, når passformen er blitt for dårlig.

Et alternativ til proteser er implantater og implantatbro (se arkfane «Implantat» og «Bro» for disse behandlingsmetodene). For protesebærere som har problemer med underkjeveprotese, har det nå kommet nye regler om stønad. For disse pasientene vil to implantater, ny over- og underprotese, innebære en egenandel på 5 000-10 000,- hvor Helfo dekker opp til 80-90% av behandlingskostnaden. Snakk med tannlegen om nøyaktig prisoverslag.

Bro

En bro oppleves svært likt som det å ha egne tenner. Det er en type tannerstatning som benyttes der en eller flere tenner mangler. Behandlingen krever at det må være en tann (eller implantat) som kan tjene som brukbart feste på hver side av det tannløse partiet. Selve broen består av keramisk materiale (ofte porselen).

Fremgangsmåte:

 1. Tannlegen former tennene som grenser til det tannløse partiet slik at de egner seg som feste for broen. Deretter tas avstøpninger av hver kjeve, som sendes til et tannteknisk laboratorium. Arbeidsflaten blir dekket av en beskyttende midlertidig fylling eller plasttann.
 2. Broen blir laget i løpet av 10-14 dager på et tannteknisk laboratorium.
 3. Broen limes/sementeres til de preparerte tennene av tannlegen.

En bro er som regel en meget sterk og holdbar tannerstatning, og er derfor en relativt kostbar løsning. Men en bro blir likevel ofte foretrukket fordi den har god holdbarhet, og fordi alternativet er enten protese eller tannløshet. En bro gir et kosmetisk meget bra resultat, og oppleves svært nær det å ha egne tenner. Broen i seg selv er oftest nesten uslitelig, men det svake punkt er overgangen til tannroten der broen er festet, hvor det er fare for tannråte. Det er viktig at dette oppdages og behandles tidlig. Følg derfor de anbefalinger som tannlegen gir om kontroll og vedlikeholdsrutiner.

×