Logo
en spesialistklinikk i Stjørdal sentrum.

Mangler du en eller flere tenner?

Torget tannhelse er eneste klinikken i Nord-Trøndelag med tilknyttet spesialist i Oral kirurg og medisin. og med rett til å sette implantater på Helfos regning.

Tannimplantater er en avansert behandlingsform der tannlegen lager tannerstatning på kunstige røtter i metall. For å få tenner er man derfor ikke avhengig av brukbare tannrøtter eller feste i nabotenner som ved vanlige krone- eller broarbeider. Kjevebenet må imidlertid ha en viss tykkelse/høyde, men de fleste oppfyller dette kravet. Er det imidlertid for lite ben, kan dette i mange tilfeller også løses.implant

Før behandlingen starter foretas en konsultasjon med en av våre tannleger. Da får vi lyttet til dine ønsker og krav, foretar omfattende røntgendiagnostikk for å måle benkvaliteten og ser hva som er gjennomførbart av behandling. Deretter utarbeider tannlegen et kostnadsoverslag som pasienten får med seg hjem.

Hvis behandlingen er noe som frister, settes det opp time til kirurgen. Under et kirurgisk inngrep fester da kirurgen en “skrue” av titan i benet. Denne “skruen” eller implantatet som det egentlig heter, gror seg da fast i benet og blir en del av kroppen. Dette høres smertefullt ut, men man får alltid rikelig med bedøvelse under inngrepet slik at man ikke kjenner noe smerter. I tillegg er det også svært få som kjenner mye smerter dagen etter inngrepet. De fleste pasienter sier det var mer smerter innvolvert da de fikk trukket tannen. Etter tilhelning av implantatet i kjevebenet plasseres toppkonstruksjonen på implantatet. Det tas da et enkelt avtrykk og tanntekniker lager da en krone/ bro eller protese som festes til implantatet.

Behandlingen er kostbar og krever spesiell kompetanse og mye erfaring. Det er derfor vi benytter en spesialist i Oral kirurg og medisin, vi har god erfaring med. Han er en som vi kan stole på gjør et godt arbeide. Tannlegene som lager kronen eller broen på toppen er autoriserte med spesiell, refusjonsrett fra Helfo. I tillegg benytter vi kjente laboratorier som lager tenner av svært høy kvalitet. Dette er din garanti for at vi lykkes.

Tannerstatning med implantater er en vel utprøvd behandlingsmetode med en klinisk dokumentasjon som strekker seg over 40 år. I nesten alle tilfeller går det å få tenner som sitter fast og ser naturlige med denne behandlingen.

Når behandlingen utføres er det viktig at pasienten er frisk, men også pasienter med kroniske sykdommer under medisinsk behandling kan få utført tannimplantatbehandling. En frisk munnhule hvor tannkjøttproblemer, kariesangrep og andre infeksjoner er under kontroll er viktig for et stabilt og godt langtids resultat.

Høy alder er sjelden er problem. Røyking frarådes i samband med implantatbehandling da det er større fare for komplikasjoner med bentap.

Benets kvalitet er avgjørende

Tap av en eller flere tenner gjør at benet der tannen satt, ikke stimuleres til ny benvekst. Det fører til at benet sakte løses opp. Ved å sette inn et tannimplantat vil benet på ny stimuleres til vekst og derved beholdes kjevekammen.

Venter en lenge med å sette tannimplantat kan det være en større risiko for at det ikke er nok ben å feste fiksturer i. I de tilfeller der det er lite kjeveben går det i blandt an å transplantere inn pasientens eget ben eller bruk av kunstig ben. Dette gjøres for at fiksturene med større sikkerhet skal kunne feste seg i benet.

Benets kvalitet er avgjørende for hvor mange fiksturer som får plass. I en helt tannløs kjeve er det vanlig at vi setter seks fiksturer. På fiksturene festes det etter at de har grodd fast i 3-4 måneder en bro med nye tenner. I blant er det ikke mulig å feste så mange tannimplantater. Da kan en såkalt dekkprotese eller avtagbar protese på 2 tannimplantater være et godt alternativ. Til tross for at den er avtagbar har den et godt feste mot tannimplantatene og fungerer fint for pasienten.

Komplikasjoner er uvanlig

Inngrepet skjer ved hjelp av lokalbedøvelse og er smertefritt. I løpet av det neste døgn etter innsetting av tannimplantat kan det forekomme noe hevelse og smerte. Alvorlige og omfattende komplikasjoner er ytterst uvanlig.

Implantatbehandling i dag gir gode resultater over tid, men kan skje at implantater ikke fester seg eller at de kan løsne. Som i all annen medisinsk behandling er det flere biologiske faktorer som kan spille inn og som kan føre til et uheldig resultat. En av de faktorene vi kjenner til er at pasienter som røyker og får utført implantater i har dårligere prognose enn for de som ikke røyker. Røykeslutt anbefales før en implantatoperasjon. Implantatbehandling innbefatter ofte større konstruksjoner med mange komponenter som selve implantatet( titanskruen), distansen, porselenskronen, broskruen etc. Det kan en sjelden gang forkomme at en av disse komponentene løsner eller må skiftes. Det kan erfaringsmessig ordnes greit men det vil innebære at du må tilbake til oss eller din tannlege for å få dette ordnet.

Vi bruker kun implantatsystemer som kan vise til gode kliniske langtidsresultater i internasjonal forskningslitteratur.

Implantatbehandling er en relativt kostbar behandling som du i de fleste tilfelle må betale selv. Trygdeetaten kan gi bidrag i en del tilfelle avhengig av hva årsaken til tanntapet skyldes. Dette vil du få informasjon om hos oss. Hvis du er berettiget til bidrag fra trygdeetaten, er det en forutsetning for å få bidrag at behandlingen utføres av spesialist i oral kirurgi eller kjevekirurgi og tannlegespesialist i oral protetikk.

Implantatbehandling steg for steg

Her følger en kort beskrivelse av implantatbehandling. Beskrivelsen gjelder for et enkelt tannimplantat, men samme prosedyre gjelder for innsetting av flere tannimplantater.

1) Innsetting av tannimplantat
Med nøyaktig operasjonsteknikk plasserer kirurgen tannimplantatet i kjevebenet. Operasjonen tar vanligvis mellom en halv og to timer og er smertefri.

2) Tilhelingsperioden
Når operasjonen er ferdig begynner tilhelingsperioden. Lengden på denne perioden er avhengig av flere faktorer som bla benkvalitet , type tannimplantat og bittforhold. I overkjeven er det vanligvis ca.3-4 måneder. I underkjeven, med sitt kraftigere ben, holder det ofte med ca. 2-3 måneder. I dag er det i enkelte tilfeller mulig å feste tennene i løpet av noen få dager etter den første operasjonen. Dette gjelder først og fremst store underkjeve-broer. Under tilhelingsperioden kan man benytte en midlertidig protese som kan taes ut og inn, slik at tanntapet ikke er synlig. Kirurgen kan bruke en såkalt 1-stegsteknikk som innebærer at en liten topp (distanse) stikker ut gjennom tannkjøttet. 2-stegs teknikk innebærer at tannkjøttet dekker over fiksturen i tilhelingsperioden. Kirurgen vurderer i hvert enkelt tilfelle hva som er mest hensiktsmessig å bruke.

3) Distansetilkobling
Når benet har vokst rundt tannimplantatet sitter den fast. Nå forlenges tannimplantatet med en distanse. Ved 1-stegsteknikk behøves ingen ny operasjon. Ved 2-stegsteknikk gjør kirurgen et forsiktig lite snitt i tannkjøttet for å finne tannimplantatet under tannkjøttet. På distansen skal den nye tannen( kronen, protesen eller broen) festes.

4) Det protetiske arbeidet
Vanligvis påbegynnes fremstillingen av den nye tannen i løpet av noen uker etter at distansen er kommet på plass. Arbeidet innledes med at det tas et avtrykk av tennene. Deretter følger ytterlige noen besøk. I løpet av disse besøkene bestemmer pasienten og tannlegen utseende og form på den/de nye tannen/tennene. Arbeidet sluttføres av tekniker, og så er vi i mål 🙂

implanter

×